Med hjälp av nanoteknologi och avancerad optimering sänker vi energiförbrukning och klimatpåverkan dramatiskt.