Sverigetaxi har uppmätt i storleksordningen 5 – 7 % bränsleminskning med  Triboron Fuel Formula i sina bilar.