Triboron är en patenterad svensk teknologi som bygger på grundämnet bor, vilket är känt för sina starkt friktionshämmande och antibakteriella egenskaper. Triboron Fuel Formula halverar friktionen i förbränningsmotorer och kan användas tillsammans med alla flytande bränslen. Produkten är helt miljövänlig och resultatet är minskat motorslitage, lägre bränsleförbrukning och sänkta utsläppsnivåer. Samtidigt elimineras bakterier, alger och mögel i tankar och bränslesystem (ASTME 1259-05). Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.

Carrier utvärderade under 2017 Triboron Fuel Formula på ett tiotal lätta lastbilar i Jönköping, Malmö och Stockholm. Resultatet blev mycket positivt, med en fastställd minskning av bränsleförbrukningen på över 10 procent, och Carrier börjar nu köra alla lätta lastbilar på Triboron. Även Uppsala Vatten kommer från hösten 2018 att köra sina fordon på Triboron.

Bakom Triboron står bland andra Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande för BP och Volvo, och Hans Stråberg, styrelseordförande för Atlas Copco.